Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanı olanlar, Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanlık öğrencisi olanlar ve Ruhsal Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olan hekim, psikolog, hemşire, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacılardan derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üyelik

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Üyelik Süreci

Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyeliğe kabul edilen adayların tüzükte belirlendiği oranda üyelik ücretini ödemesi gerekir. Üyeliğe kabul edilen adayların üyelik ücreti 50 TL; yıllık üyelik aidatı 100 TL’dir. Üyelik aidatı, yıllık tüketici endeksine göre genel kurul kararı ile belirlenir. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılmak isteyenlerin ya da ayrılmasına karar verilenlerin ödentisi iade edilmez.

Önemli Not

Üye olmak için aşağıdaki linkteki formu doldurmanız ve imzalayıp tarattıktan sonra bilgi@ruhsalrehabilitasyon.org adresine göndermeniz gerekmektedir.
Üyelik formunu indirmek için TIKLAYINIZ
Üyelik için gerekli evraklar:
İmzalanmış üyelik formu, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 1 adet nüfus cüzdan fotokopisidir.
Üyeliğiniz onaylandıktan sonra aktif hale getirilecektir.
Halen üye iseniz ve bilgi değişikliğiniz söz konusu ise bilgi@ruhsalrehabilitasyon.org adresine üyelik formunu güncelleyerek gönderebilirsiniz.