Panel Önerisi

 • Alanda çalışan uzmanların bireysel ya da ekip olarak yapacakları panel önerileri bilimsel danışma kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Paneller 1,5 saat süreli olup 3 ya da 4 konuşmacı kabul edilecektir.
 • Önerilecek olan panelde konu başlıkları, panel yöneticisi ve konuşmacıların kimliği, kurumu ve iletişim bilgisi (mail ve telefon) yer almalıdır.
 • Önerilen paneller bilgi@ruhsalrehabilitasyon.org adresine gönderilmelidir.
 • Kabul edilen öneriler bir hafta içerisinde sorumlu konuşmacıya bildirilecektir.
 • Panel önerileri için son tarih: 15 Ağustos 2019

Kabul Edilen Panel Konuşmaları

 • Kabul edilen öneriler 300 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılı metin olarak 15 Ekim 2019 tarihine kadar bilgi@ruhsalrehabilitasyon.org adresine gönderilmelidir.
 • Panel konuşma metinleri tablo, şekil ya da grafik içermemelidir. Kaynak kullanılacak ise 3 adeti geçmemelidir.
 • Konuşmada video gösterimlerine yer verilebilir.

Kurs Önerisi Gönderimi

 • Alanında yetkinleşmiş uzmanların yapmak istedikleri kurs ve çalışma grubu önerileri bilimsel danışma kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Kurslar 2 ya da 4 saatlik düzenlenebilir.
 • Kurs ya da çalışma grubunun içeriği ile ilgili olarak

1.Konuşmacı ya da konuşmacıların tanıtımı (Bilimsel yetkinlik, kurum ve iletişim adresi)
2.Kursun içeriğini anlatan 300 sözcüğü geçmeyecek metin yazımı
3.Hedef kitlenin tanıtımı
4.Sürenin belirtilmesi
5.Katılımcı sayısı (örn. 5-15 kişi arasında) belirtilmelidir.

 • Öneriler en geç 15 Ağustos 2019 tarihine kadar bilgi@ruhsalrehabilitasyon.org adresine gönderilmelidir.
 • Kabul edilen öneriler bir hafta içerisinde öneri sahibine bildirilecektir.