Davet

Değerli meslektaşlarım,

Ne mutlu ki ülkemizde ciddi ruhsal hastalığı (CRH) olan bireylerle ilgili iyileştirim çalışmaları giderek artmaktadır. Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaşmasının bu artışta önemli bir katkısı olduğu söylenebilir. Dahası ruhsal iyileştirim (rehabilitasyon) alanında eğitim veren lisans ve yüksek lisans programları açılmaya başlamış, alanda çalışan meslek kişilerinin eğitim ve donanımları önemsenir hale gelmiştir. Ne yazık ki yetkin uygulayıcıların yetişme hızı hizmetlerin yaygınlaşma hızından geri kalmaktadır. Klinikler, TRSM’ler ve dernekler gibi gönüllü kuruluşlarda CRH’si olan bireylere iyileşme yolculuklarında yardımcı olmaya çalışan personelin bilimsel donanım ve yetkinliği irdelenmesi gereken önemli bir konu olarak güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda 3. Ulusal Ruhsal İyileştirim Kongresinin ana izleği “Mesleki Yetkinlik” olarak belirlendi. CRH’si olan bireylere hizmet sunanların mesleki donanım ve yetkinliğinin derinlemesine ele alınacağı toplantılarda ruhsal iyileştirimin tedaviye uyum, işlevsellik, iyileşme, ruhsal tedaviler, ailenin yükü, damgalama, iş yaşamı, yasal konular, tıbbi sorunlar, ek-hastalanım, toplum ruh sağlığı hizmetleri ve toplumsal örgütlenmeler gibi alanlarında önemli panel ve kurslara yer verilecektir.

23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans salonunda gerçekleşecek olan kongreye ilgi duyan, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak isteyen tüm meslektaşlarımızı davet etmek isteriz.

Saygılarımızla.

Düzenleme kurulu adına Kongre Başkanı

Mustafa Yıldız